A gyülekezeti ház udvarán és a templom körüli teendők elvégzése, környezetrendezés és szépítés.