Immáron ötödik alkalommal szervezte meg a Magyar Református Szeretetszolgálat a Szeretethíd programot, mely egy Kárpát-medencei méretű megmozdulás az önkéntesség, az önzetlen segítségnyújtás jegyében. A Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet elítéltjei idén is részt vettek a programon és építettek jelképes „szeretethidat”, valódi templomépítési és játszótér karbantartási munkálatok elvégzésével.

Az intézet és az egyház kapcsolata élő és folyamatos, a fogvatartottak lelki gondozásában kiemelkedő szerepet játszik. Az elmúlt esztendőben Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr húsvétkor tartott istentisztelete, majd karácsonykor Vad Zsigmond esperes úr szolgálata teremtett kapcsolatot, „épített hidat” az egyház és az intézetben elhelyezettek között.

Az idei esztendőben öt elítélt – május 24-én – a Debrecen Lencz-telepi templomépítkezésnél segédkezett, illetve május 25-én a Debreceni Református Kollégium Óvodájában karbantartási festési, felújítási munkálatokban vett részt, tartalmat adva az író szavainak, melyek szerint: „a szeretet hidat képez olyan pontok között is, melyek között lehetetlennek tűnik a kapcsolat”.

A szülők és az óvoda vezetője örömmel vették a felajánlást és testvéri szeretettel fogadták az önkéntes fogvatartotti munkát. Hétfőn a gyerekek boldogan vehették birtokba az intézmény rendbe hozott udvarát.