A Nagyhalászi Református Óvoda Hitéleti munkaközössége első alkalommal csatlakozott a Szeretet híd programhoz.
Ebben a nevelési évben a hitéleti nevelés és a környezet tevékeny megismerésére nevelés egymást kiegészítve, egymásra hangolva épít a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára-, mint egyéni életkori sajátosságaikra. Meglévő tapasztalataikra, élményeikre és ismereteikre támaszkodva biztosítjuk a változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további tapasztalatokat szerezhetnek az őket körülvevő természeti, társadalmi környezetről. A Biblia szerint Isten az emberre bízta a Földet, annak minden teremtményével együtt, hogy uralkodjon rajta. Ez az uralkodás nem mást, mint szeretetteljes gondoskodást jelent.
A Szeretethíd napon óvodánk valamennyi dolgozója, gyermekei ezt a szeretet teljes gondoskodást élhették meg az intézmény udvarának megszépítésében.
Szorgos kis kezek gyűjtötték a diót, szedték a falevelet, gereblyéztek, sepregettek. Egyedi virágládákba ültették az őszi virágokat, virághagymákat duggattak, hibiszkusszal, citromfűvel, margarétával színesítették udvarunkat. Az óvodapedagógusok, dajkanénik példaértékű munkája, a gyermekek őszinte mosolya, vidámsága, a jó kedvvel végzett tevékenység öröme, a közös élmény, az összefogás szeretete követendő példa minden embertársunk számára.
Hálás szívvel köszönjük a szervezőknek, hogy a Szeretethíd részesei lehettünk,
Hálás szívvel köszönjük Végh Miklós református lelkipásztor, Kovàcsné Rubóczky Rita Anna intézményvezető, Vegera Sándor Józsefné tagintézmény vezető szeretetteljes, gondoskodó munkáját!
Isten áldása legyen életükön!

Írta: Bíró Anita