A Szeretethíd- Kárpát-medencei református önkéntes napok programba szívvel-lélekkel kapcsolódott be három gyülekezetünk is: Bene, Sárosoroszi és Csetfalva.
Benében május 20.-án reggel kilenc órakor gyülekeztünk a parókia udvarán. Hogy mennyire is volt ez az alkalom valóban szívügyünk, ez abból is látszott, hogy minden korosztály képviseltette magát, akikből végül szép számú csapat kerekedett. Célul tűztük ki, többek között, a református templomunk külső-belső rendbetételét is. Így míg az asszonyok nagyobb része a templomkertben a virágok elültetésével, gyomlálással, kapálással foglalkozott, addig a férfitestvéreink füvet nyírtak, drót kerítést húztak ki, ahol szükséges volt. A parókia udvarán is folytak a munkálatok. Közben főtt a bográcsban az ebéd, mely finom illatokkal terítette be az egész udvart, ezáltal még családiasabbá vált a hangulat.  A fiatalok sem tétlenkedtek, a kisebbek egy-egy zsákkal a kezükben, felnőtt felügyelete mellet, hulladékot gyűjtöttek a községben, a nagyobb fiúk szőnyeget poroltak, a lányok kisepregettek és felmostak a templomban.
Végül együttesen nekiláttunk a templom kerítésének lefestéséhez.
Mikor befejeztük a munkánkat, mind egy asztalhoz ülve, egy szívvel mondhattunk hálát az ételért, és azért, hogy az Úr megadta ezt a napot, mely által részeseivé válhattunk valaminek, ami egy magasztos célt szolgált!
Mindezért egyedül a mi Urunké a dicsőség!

Írta: Orbán Sándor