Közösségi terek felújítása

A Szeretethídnak köszönhetően alkalmunk adódott, közösségünk összerázására. Annak ellenére,hogy féltünk belevágni,hisz nem egy mindennapi programról van szó,örömmel...

Kisgalambfalva köztereinek megszépítése

A szeretethíd során több munkálatot is elvégeznénk: – templomunk udvarát takarítanánk/tisztítanánk meg, – az emlékművek körüli park takarítása, padok és...

Egyházi közterületeink szépítése

Kerítés javítási és festési munkálatok: gyülekezeti ház és parókia, virágos szigetek beültetése a templom előtt.

Fületelkén a legszegényebbekre is gondoltak

Az Amerikai Magyar Református Egyház vezetőiként meglátogattuk Fületelkén (Erdély) Rózsa Enikőt, aki az ottani szegény gyerekek élelmezését végzi adományokból. Hihetetlen...

Sepsiszentgyörgyön közösen sütöttek és énekeltek a Szeretethíd keretén belül

A sepsiszentgyörgyi Írisz Ház- Diakóniai Keresztény Alapítvány felnőtt fogyatékkal élő lakóival meglátogattuk a Zathurezcky Berta otthon lakóit, ahol közös...

Kisgalambfalván a gyülekezet ingatlanjainak környezet szépült az önkéntesek keze...

A Kárpát-medencei Református Önkéntes Napokhoz csatlakozva gyülekezetünkben is nagyszabású munka folyt, amelynek eredményeképpen sikerült a kántori lak és a gyülekezeti...

Kálnokon a Szeretethíd napján nagyszerű idő és nagyszerű önkéntes...

A Kálnoki Református Egyházközség tajgai közül ötvenen vettünk részt a Szeretethídon: megszépült a parókia kerítése, a virágágyások a templom körül és a gyülekezeti...

A Kolozsvári Református Kollégium diákjai is aktívak voltak!

Diákjaink, a Szeretethíd program keretén belül a reformáció 500. évfordulójának emlékévében, asztalos vezetőtanáruk irányításával, Szenczi Molnár Albert...

Nagyernyei lelkészsírok gondozása

A Maros-Mezőségi Református Egyházmegyéhez tartozó Nagyernyei Református Egyházközség Presbitériuma május 20-án a helyi felekezeti köztemetőben található lelkészsírokat...

Kálnokon sportpályát alakítanak ki református fiatalok

A Kálnoki Református Egyház Ifjúsági csoportja egyházi területen egy sportpálya kialakítását tervezi a faluközösség gyermekeinek, fiataljainak részére.

Marossárpatakon közös pizzasütés és virágültetés a gyerekekkel

A Diakónia Keresztyén Alapítvány Marosvásárhelyi Fiókszervezetének Önkéntes csoportja Erdélyben, Marossárpatakon a Szent Erzsébet ( Pál Atya gyerekei) otthonban élő...

Somosdi fiatalok megtisztítják a falu utcáit

A somosdi ifjúság rendet tesz a faluban és megtisztítja a falu utcáit.