Templom kert virágosítása. Jakabfalvy sírok rendbetétele.

A templom kert virágositása . A Jakabfalvy sírok rendbetétele. A vaskerítés rozsdátlanítása, festése. Közben az idősebbek főznek a parókia udvarán és a munka végeztével...

Tavaszi nagytakarítás a Gömörszkárosi múemléktemplomban és a lelkészlakon és...

A megrongálódott kőfal javítása a lelkészlakon, kerítés és kapu festése és mázolása, valamint templomtakarítás és környékének rendbetétele.

Templom és környezetének tisztítása, kert rendezés

Templom torony belsejének megtisztítása, ablakaiba galambtüske felhelyezése, vízelvezető árok kiásása, fák, bokrok metszése, templomkert gereblyézése, utcafront, parkoló...

Lelkészi sírkövek ‘aranyozása’

Egyik temetőnkben lévő lelkészi sírkövek megtisztítása, a szövegek átírása.

Temető rendbetétele, szemétszedés

A koleratemetőben szemétszedés, kiemelt személyek sírhelyeinek rendbetétele (pl Göndöcs Benedek apátplébános) , a temető és az iskola közötti útszakaszon...

Tiszta szívvel

Ref.lelkészek és tanítók sírjainak rendbetétele, volt ref. iskola udvarának rendbetétele, hajléktalanoknak élelemiszercsomag eljuttatása

Legyen tiszta Vecsés!

Az eldobált és illegálisan kihordott szemetek összeszedése. Frekventált helyek megtisztítása. Közösség megmozgatása a rendelkezések betartásával. Figyelem felhívás a...

Templom – és gyülekezti ház udvarainak rendbetétele

A részleges templomfelújítási munkálatok után az udvar rendbetétele – külső környezet és a templombelső takarítása. A gyülekezti ház teljeskörű takarítása,...

Kert- és udvarrendezés

Egyházközségünk az idén ünnepli fennállásának 156. évfordulóját és templomszentelésének 130. évfordulóját. Gyülekezetünk 153 tagot számlál és ezek főleg idős...

Templom és temető takarítás

Újvárosi templomkertünk rendbe tétele, és az egyházközség elhunyt lelkészei, tanítói sírjának rendbetétele a temetőnkben.

Maradék – szemétszedés a faluban, takaritás

Szemétszedés a faluban, takaritás stb