A „Gyulapest” csapat  temetőrendezést és sírgondozást vállalt a gyulai Szentháromság temetőben
A Segítő Kezek szintén részt vesz temetőben lévő elhanyagolt sírok rendbetételében.
A Gyulai Polgármesteri Hivatal a gyulai temetőkben a tisztaságot biztosítja, a híres gyulai személyek sírhelyeinek gondozásában és takarításban, a sírok környékén lévő fák, cserjék
metszésében, gaztalanításban nyújt segítő kezet.