Beszámolók 2021

Állatkerti segítségnyújtás

A véradás mellett a Fővárosi Állat- és Növénykertben is szorgoskodtak az MRSZ önkéntesei, akik az állatkert padjainak...

Közösségi terek felújítása

A Szeretethídnak köszönhetően alkalmunk adódott, közösségünk összerázására. Annak ellenére,hogy féltünk belevágni,hisz nem egy...

Gyulai Szent Kereszt (kolera) temető területének rendezési munkái

2021. május 14-én a délelőtti órákban kollégáimmal ellátogattunk a Gyulai Szent Kereszt Temetőbe, ahol elsősorban Mogyoróssy János...

Az egyházközség régi könyvtárának rendbetétele

A templomunk épületében levő könyvtárhelyiség megrongálódott, beázott, elporosodott. Régi tervünk, hogy ne hagyjuk kárba veszni a...

Debreceni vasútállomás lépcsőjének festése

Bibliai idézet fogadja a debreceni vasútállomásra érkezőket A Magyar Református Szeretetszolgálat debreceni önkéntesei idén a...

Rend a lelke mindennek

Az Egyházközség a templom keríését szeretné újrafesteni valamint egy nagy takaríást szervezni a templomban. Továbbá a templom körül...

Rend a lelke mindennek

A Borzsovai Egyházközség tagjaival szeretnénk a gyülekezet templomát valamint a parókia területét szebbé tenni. Mivel a templom és a...

Zenehíd építése generációk között

Minden éven gyerekek és felnőttek egyaránt nagyon várjuk a Szeretethíd programot. Ez éven a zene segítségével szerettük volna kicsit...

Sírhelygondozás

A Gyulai Református Egyházközség Temető Bizottságának Tagjai 8 elhunyt sírhelyét gondozzák évente két alkalommal. Mint ahogy korábban,...

Legyél híd a gyógyuláshoz!

A fővárosban, a Szeretethíd nyitányaként véradást szervezett a Magyar Református Szeretetszolgálat a Magyarországi Református Egyházzal...