Gyülekezetünk szervezésében és vezetésével a Barcsay iskolába református hittanra járó gyermekeket és családjaikat meghívjuk közös szolgálatra, melynek során az iskola udvarát rendbe rakjuk, megújítjuk. A feladatok elvégzése után áhítat, közös éneklés és evés keretében teszünk bizonyságot megváltó Urunkról.