A Tornaljai gyülekezet tagjai gondokai, presbiterei ebben az esztendőben is, május 15-én örömmel kapcsolódtak be a Szeretethíd programjába, Istennek hálát adván vettünk részt a Kárpátmedencei Református Önkéntes napokon.Közös énekkel,Igeolvasással és imádsággal kezdtük a napot.Több helyen is munkálkodtunk:voltak, akik a templomban és a templom udvarán szorgoskodtak, voltak, akik a temetőkertben a lelkészek sírjait tették rendbe és többen pedig a parókia és a gyülekezeti ház körül munkálkodtak.A járványhelyzet miatt igaz,hogy kevesebben voltunk,hiányoztak a gyermekek és az ifjak, elmaradt ebben az esztendőben is az idősek látogatása és a nyugdíjas otthonba való látogatás, de így is jó volt szeretetben együtt lenni és segíteni, elvégezni valamit a gyülekezet javára szeretettel és hittel, együtt építeni a Szeretethídat és közben dicsőíteni mindenért a Mindenható Istent.