Szorgos kezek munkája a szeretett jegyében

A Nagykárolyi 1-es Számú Napköziotthon 5-ös Számú Tagintézményének, valamint a Nagykároly- Kertvárosi Református Egyházközség által létrehozott és támogatott Református Óvoda ,,Bogyó és Babóca” kiscsoport (óvónők: Baumgartner Ildikó, Suhó Andrea), valamint a ,,Noé bárkája” nagycsoport (óvónők: Holló Éva Andrea, Sógor Melinda Ágota) óvodásai önkéntesként vettek részt a 13. Szeretethid programban. A Tolnay István esperes úr, Adorján Csaba gondnok úr és Lemák László egyháztag által adományozott 6 darab gyümölcsfát ültettünk el a játszótér udvarán, ez év május 14-én.
Az intézmény óvodapedagógusai kiemelt nevelési feladatuknak tekintik nemzeti örökségünk ápolását, a környezet megóvását és gazdagitását.
Pedagógiai programunkban kiemelt helyen szerepel a környezetvédelem, a környezeti értékek megóvása és a biodiverzitás fenntartása.
A régi, sok estben 500 éves ellenálló gyümölcsfajtákat óvjuk, védelmezzük. Ezzel támogatjuk a biodiverzitás fenntartását is.
Először is körültekintően kiválasztottuk az elültetendő fák helyeit. A legfőbb szempont az volt, hogy a fák közel legyenek a játszótérhez, hogy majd árnyékot nyújtsanak a rekkenő nyári hőségben.
Szorgos kis kezek ástak, ültettek. Almafákkal és fügefákkal szinesitették az óvoda játszóterét. Az óvodapedagógusok és dajkák (Farte Erzsébet Tünde, Puscas Marika) példaértékű munkája, a gyerekek őszinte mosolya, vidámsága megmutatta a közösen végzett munka örömét. Mindkét csoport derekasan helytállt. El is fáradtak, de megtapasztalták az önzetlenül végzett munka örömét. A munka végén, mindenki megkapta a megérdemelt ajándékát, egy-egy ,,Szeretethidas” pólót. Olyan volt ez a tevékenység, mintha a mindenen átivelő szeretetből hidat épitettünk volna.
Hálás szivvel köszönjük Tolnay István esperes úrnak, Adorján Csaba gondnok úrnak és Lemák László egyháztagnak az adományát.
Isten áldása legyen a Magyar Református Szeretetszolgálat ,,Szeretethid” csapatán és sok köszönet ezért a csodálatos napért!

Irta: Suhó Andrea