A gyermekeket rá kell vezetni és nevelni arra, hogy semmi sem magától értetődő, semmi sem magától van, ami körül vesz bennünket. A természet és a környezet, amelyben létezünk drága kincs, azt ápolnunk, védenünk és őriznünk kell. A felelősségteljes életvitel fontos, életforrás és életerő. ezt szeretnénk ez alkalommal a gyermekekkel, pedagógusokkal és lelkészekkel példázni nekik, illetve velük együtt gyakorolni.