A szeretethíd során több munkálatot is elvégeznénk:
– templomunk udvarát takarítanánk/tisztítanánk meg,
– az emlékművek körüli park takarítása, padok és kerítés újrafestése,
– ravatalozó udvarának és a temetőkert takarítása,
– gyülekezeti ház körüli rendezés,
– és végül a falu nyilvános terein virág ültetése .