Szeretnénk a templom előtti virágoskertet újra alkotni, a templomkertet rendbetenni.
Tervezzük a parókiakerítést felújítani, lefesteni, parókiaudvart rendezni.