Május 15-én reggel nyolc órakor gyűltünk össze Kunszentmiklós Alszegi temetőjénél a helyi gimnázium diákjaival. A délelőttöt igei alkalommal kezdtük, majd rendbe tettük a temető nevezetes sírhelyeit, református lelkészek kántorok sírjait. Gazoltunk, kapáltunk, új virágokat ültettünk és füvet nyírtunk. A fiatalok nagy lendülettel vetették bele magukat a munkába és örültek a jól látható eredményeknek.