Szeretethíd Nagyhegyesen

Egy hónapos tervezés és szervezés után megvalósult egy álom Nagyhegyesen!
2023. április első hetében kezdett el foglalkoztatni az a gondolat, meg tudnánk-e valósítani a Magyar Református Szeretetszolgálat „Szeretethíd Kárpátaljáért” programját községünkben.
Először a nagyhegyesi gyülekezetben beszéltem erről az elképzelésemről. Mindenki támogatta az ötletet.
Ezután megkerestem az intézmények vezetőit (óvoda, iskola), hogy lehetne egy önkéntes családi nap Nagyhegyesen, támogatnák-e a projektet. Nagyon örültek a kezdeményezésnek.
Még a nagy nap előtt kiküldtem az első szülői értesítéseket terveinkről. Nem sokat várhattunk a programelemek összeállítására sem, és minden tanácsra és támogatásra szükség volt, igénybe is vettem azokat.
Szépen sorban megkerestem a nagyhegyesi szervezetek vezetőit, akkor még csak beszélgettünk, de rögtön szervezésbe ment át Véghné Kunkli Erika és Márkusné Berecz Annamária védőnővel folytatott eszmecserénk. Azonnal fel is vállalták a családi nap kézművesség oldalát.
Annamária pedig elhívta a Kutyabirodalom néhány jeles képviselőjét és vezetőjét, akik egy fantasztikus programot biztosítottak számunkra.
A program szálak azonban egynél több irányba is elindultak párhuzamosan, mint amikor egy inda több oldalról is el kezdi befutni az előtte álló teret…
Rajzversenyt is hirdetett meg egyházközségünk Kicsiknek és nagyoknak, Önkéntesség címmel. Az óvodában, az iskolában és a közösségi Facebook oldalon. A gyermekek külön kategóriába sorolva versenyezhettek egymással.
Azt hiszem, a hosszabb bevezetésem követheti egy pontosabb eseményleírás is, hogy a kedves olvasók ne veszítsék el türelmüket és lelkesedésüket.
Tehát 2023. május 20-án a szükséges regisztráció, szervezés és előkészítő munkálatok után, eljött az a nap, amire egy hónapja vártunk.
Reggel hét órára már érkeztek a férfiak sátrat felállítani és asztalokat helyükre állítani.
A reggel a „Legyetek felkiáltójellé” Szeretethidas pólók kiosztásával kezdődött.
Nyolc órakor Hell Tibor beosztott lelkész úr reggeli áhítattal fogadta az érkezőket, igei útmutatással és lelki táplálékkal látott el bennünket. Nagy jelentéstartalommal bírt az igehirdetés üzenete, az Isten által adott növekedésről és fejlődésről.
A lelkünket erősítő gondolatokkal indulhattunk egy közös családi futásra a templom vonzáskörzetében. Az esemény „Futás a békéért” elnevezés alatt volt meghirdetve, és Kunkli Lászlóné Marika néni által felkért, Fusshegyes sportegyesület tagjai vezették. Nagy élmény volt együtt futni egy célért, egy közösségben.
Ezt követően Hell Tibor beosztott lelkész úr áldást kért eme csodálatos napra és a templomkertben elhelyezett tölgyfa növekedésére, a gyülekezet és összegyűltek lelki növekedésére, és Dobi Dóra másodéves teológus hallgató vezetésével egy hálaadó éneket sajátíthattunk el.
A templomkertben azóta is egy gyönyörű, növekedésnek indult tölgyfa áll, a jelen és jövő nemzedéke számára!
Testi és lelki erőkkel felvértezve magunkat, ezután rögtön munkához is láttunk. A templom belső és külső tisztítása, a templomkert virágokkal való beültetése, az óvoda parkolójának kitakarítása, az árkok összegereblyézése, szemetek felszedése ekkor valósult meg szervezett és kitartó munka árán.
Ezzel párhuzamosan a temetőben felállított síremlék virággal beültetett részének gondozása is megtörtént, szolgálatkész gyülekezeti tagok segítségével.
Erikáék kilenc órára érkeztek gondosan előkészített anyagaikkal és felszereltségükkel. A gyermekek a munkás elfoglaltságot kézműveskedéssel, vasalható gyöngyből készült alkotások, kerámia szívek díszítésével válthatták fel.
Tartalmas foglalkozás után, meg is pihenhettek az árnyékban a kiválóan képzett kutyák és gazdáik, vezetőik jelenlétében. Ekkor nem csak megismerhették tulajdonságaikat, de magukat is próbára tehették, egyéni feladatot végezhetett el mindenki velük. Bátrak és készségesek voltak a gyermekek.
Ezután, korántsem a nap csúcspontjaként, de kiállítottuk és bemutattuk Agárdi Lajos festőművész által értékelt, helyezést elért képeket, illetve megtekinthették az érdeklődők az összes alkotást.
Gyönyörű alkotások készültek és kategóriánként 1-3. helyezés, illetve két különdíjas vehette át nyereményét. A Rickl Antal Vilmos Könyvtárban tekinthetik meg az érdeklődők a kész alkotásokat 2023. május 23- 27 között.
Értékes jutalomban részesülhettek:
Különdíjas:
Kovács Adél
Zsuponyó Zsolna Katalin

Alsós korosztály
1. Tamási György második osztályos tanuló
2. Szanyi Viktória második osztályos tanuló
3. Blága Levente első osztályos tanuló

Felsős korosztály
1. Engelhardt Dóra nyolcadik évf.
2. Iski Maja hetedik évf.
3. Tóth Fruzsina hetedik évfolyamos tanuló

Helyezést el nem ért tanulók könyvjelzőt kaptak ajándékba munkájukért cserébe.
Az eredményhirdetés után a rendezvény helyszínét állítottuk vissza eredeti, de már egy sokkal tisztább állapotába. Azóta is érezhető az a tiszta érzés a templom falai között…
A nap eseményeiről. dolgos kezekkel megáldott aktív résztvevőiről Györfi Péter fotós készített gyönyörű képeket. A beszámolót a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretethíd – beszámolók között, a Szeretethíd- Nagyhegyes Facebook közösségi oldalon is megtekinthetik a kedves érdeklődők.
Hálás vagyok a nagyhegyesi gyülekezetnek, hogy én is megtapasztalhatom közösségükben a hit-, és lelki növekedést; a gyülekezet összetartó és fenntartó erejét.
Köszönjük szépen áldozatos munkáját mindenkinek, aki csak valamilyen formában is részt vállalt ezen esemény létrejöttében. Hála legyen Istennek, hogy megtapasztalhatta közösségünk azt a csodálatos érzést, ami az első keresztyén közösséget is betölthette.

Kovácsné Dobi Anikó