A gyülekezet fenntartásában lévő óvoda udvarának takarítása, gyomtalanítása, játékelemek, kertipadok átfestése, valamint az ingatlant szegélyező kerítés kiigazítása a konfirmandus ifjakkal.