A szilágylompérti református templom körüli kőkerítés újjáépítésre került. Az oszlopok között lévő fémkerítés újra festését a gyülekezet presbitériuma vállalta magára önkéntes munkával, melyet május első felében szeretnénk megvalósítani.