A református óvoda munkatársi közössége – személyes hitük és életük példájával – szeretetteljes, okosan szerető, segítőkész, toleráns és bátorító magatartással fordul a gyermekek felé, szem előtt tartva az együttélés szükséges szabályait. Valljuk, hogy a gyermekek és egymás megbecsülése, tisztelete a jóindulatú segítőkészség példája a legnagyobb hatású nevelési módszer. Célunk az Isten- és emberszeretetre nevelés.
Az óvoda megerősít, segít, ott, ahol tud. Olyan pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol a befogadó attitűd természetessé válik, az óvodapedagógus, a nevelőmunkát segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. A keresztyén erkölcsök elültetésével, hitben és hitre neveljük a gyermekeket. Kárpátaljai testvéreinkért már több alkalommal gyűjtést szerveztünk, segítve ezzel nehézsorsú gyermekeket és azok családjait! Ezt a tevékenységet folyamatosan végezzük, raktározzuk a begyűjtött ruhaneműket, használati eszközöket, az elszállításban évek óta nagy segítséget nyújtanak a Református Szeretetszolgálat munkatársai.
-Szolyvai Református Óvoda gyermekeinek karácsonyi névreszóló megajándékozása
-Református Szeretetszolgálat – Karitatív tevékenységének koordinálása, lebonyolítása Szeretetdobozok
-Kárpátaljai testvéreknek gyűjtés.