A gyermekeket közeliteni a szűkebb és tágabb környezetükhöz,amely a szülőföldhöz való kötődést,a haza szeretetét segíti,s amely a keresztény kultúrális értékek megismerésének alapja.Fontos feladatunk a járványhelyzet miatt elszeparálódott idős emberek felkeresése, a zene és énekszó által tudtukra adni,hogy figyelünk rájuk,fontosak a számunkra,náhány őszinte gyermekszóval melegséget adni szívüknek.