A magyar reformátusok között a Kárpát-medencében évek óta május végén „Szeretethíd” eseményre hívják a gyülekezeteket, intézményeket, ami buzdítás arra, hogy önkéntesekkel, saját ötlet szerint valamilyen szeretet cselekedetet valósítsanak meg. Mi évek óta hittanosokkal kerekes székes kirándulást tettünk, ami az idén kibővült még Vereczkey Zoltánné Gyulányi Eugénia 102-ik évében élő nyugdíjas színművésznő látogatásával.
A művésznő, – vagy ahogy kérte hogy hívjuk – Jenci néni hála az Úrnak, kitűnő egészségnek örvend. Dobos Ágoston lelkész és felesége meghívására jött el Békésszentandrásra, akikhez baráti szálak fűzik. Jenci nénit Budapestről a lelkipásztor nagynénje, Keck Erzsébet kísérte el vonaton előző nap. A parókia vendég fogadásában megpihenve másnap sor került az Idősek Otthona és a Református Egyház közös szerevezésében egy irodalmi délelőttre az önkormányzati Gondozási Központban szép számú érdeklődő előtt.

Írta: Dobos Ágoston