60 lelkes gyülekezet révén a templom rendbetételét nem fizetett alkolmazott végzi, hanem asszonyaink sok-sok önkéntes és áldozatos munkája. Most szeretnénk a Szeretethíd akcióhoz kapcsolódva Pünkösdre a templomot szépen kitakarítani, a kiskertet rendbe tenni, a templom körüli utcákon a szemetet összeszedni, hogy az ünnepet templomunk és gyülekezetünk méltóképpen köszönthesse.