A Budapest Angyalföldi Református Egyházközség az idén is csatlakozott a Szeretethíd programhoz. Lelkészeink vezetésével, 9 fős (köztük 3 gyermek) önkéntes csapatunkkal, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karáról, Lázár Enikő vezetésével hozzánk csatlakozó 8 lelkes fiatal kórustaggal együtt az Empátia Gondozóházban szolgáltunk. Május 17-ét tudtuk leegyeztetni, így számunkra ezen a délutánon zajlott a Szeretethíd program. 14 órakor találkoztunk a lelkészi hivatalban. Átnéztük még egyszer a műsort, felvettük a pólókat és közösen imádkoztunk a szolgálatért.
Egy közös ének után Kiss Gyöngyi lelkész tartott egy rövid áhítatot, majd egy újabb közös ének után Mezősi Erika és Csókásné Irénke szavalta el Nagy Gábor (gyülekezetünk egyik presbitere) 2 saját versét.
Ezt követően a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző karáról érkezett fiatalok dalcsokrokkal, fuvola- és furulyaszóval, valamint gitárkíséretes Beatles-dalokkal fokozták a hallgatóság örömét. A műsor végén, gyülekezetünk hittanos gyermekei által színezett faliképeket, és a Móka Mokka Cukrászda által felajánlott fagylaltot osztottuk szét, mindenki nagy örömére.
A szolgálat közben ismét megtapasztaltuk, milyen jó érzés az Úr hívásának engedelmeskedve készülődni és adni!

Írta: Bartal Zsuzsanna