A rimaszombati temetőkertben több ismert, nagytudású egyházi- és közméltóság, illetve elismert pedadógus nyugszik, akiknek vagy már nicsenek élő hozzátartozóik, vagy távol élnek Rimaszombattól. A Szeretethíd alkalmával iskolánk egyik csoportja az ő sírjaikat, illetve sírjaik környékét tenné méltóbbá, rendbetéve azokat.
Egy másik csoporttal meglátogatnánk azon gyülekezeti tagokat, akik magányosan, özvegységben, gyászban élnek, vagy betegségtől szenvednek. Tapasztalatunk, hogy a fiatalok megjelenésükkel, üdeséget és vidámságot visznek hozzájuk.
A harmadik csoport feladata a Főtéren sétálók, a Főtéren lévők megszólítása – és egy egy igés lapnak az átadása, amelyen tájékoztatunk a Szeretethídról, mint lehetőségről. így építünk hidat ember-ember között.
Végül egy negyedik csoport a Rimapartot venné kezelésbe, megtisztítva annak környékét.