Az idén Rimaszombat adott otthont a Szeretethíd felvidéki megnyitójának, melynek keretében ünnepélyesen átadták a Petőfi-házban működő Cédrus szociális ruhaboltot és élelmiszerbankot. A május 27-én megtartott rendezvény védnökségét Nagy Ákos Róbert esperes és Szabó Krisztián építészmérnök, a pokorágyi gyülekezet gondnoka vállalta el. A Petőfi-ház udvarán Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese nyitó áhítatában a Gal 5,13-15 versek alapján az igazi szabadságról és a szeretetben való szolgálatról fogalmazta meg gondolatait. Majd a szomszédos országban dúló háború miatti feszültség és bizonytalan jövő kapcsán azt üzente, hogy a nehéz kérdések helyett bízzuk rá magunkat Istenre, és amit lehet, azt tegyük meg. Szeretettel forduljunk és szeretettel szolgáljuk egymás felé, mert erre hív Isten igéje – hangsúlyozta Nagy Ákos Róbert esperes. A megjelent egyházi vezetőket és a rimaszombati szociális és a városi hivatal képviselőit Haris Szilárd, a Diakóniai Központ lelkésze köszöntötte. – Ha egyetlen kulcsszót kellene választanom, amely a mai napon lezajló legtöbb tevékenység köré csoportosítható, akkor az nem más, mint az önkéntesség. A Szeretethíd programja automatikusan összeforr az önkéntességgel, amely része a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napoknak – mondta bevezetőjében, majd szólt a már fél éve üzemelő, a Simonyi Alapítvány által működtetett, történelmi értékű Petőfi-házban 12 m2-en helyt kapott Cédrus – Szociális Ruhabolt és Élelmiszerbankról, amelynek a hivatalos átadását a járványügyi szabályozások miatt novemberben el kellett halasztani, de most lehetőség nyílt arra, hogy a Szeretethíd megnyitóján ezt pótolják. Az adománybolt kapcsán elmondta, annak lényege, fogadni azok felajánlásait, akik nem szeretnék a szemétbe dobni a számukra feleslegessé vált dolgaikat, elsősorban ruháikat, hanem tudatosítják, hogy mások számára még értéket jelenthetnek. Az adománybolt ezen felül védett műhelyként működik, így munkalehetőséget biztosít megváltozott munkaképességű személyeknek. Ugyanebben a helyiségben élelmiszerbank is üzemel, amely az áruházak feleslegessé vált, de fogyasztható termékeit és a Diakóniai Központ saját gyűjtéseiből származó élelmiszert juttatja el a legrászorultabbaknak. Haris Szilárd az adománybolt neve kapcsán beszélt a cédrusról, amelyet a Szentírás az egyik legértékesebb fának tart. Ezékiel próféta könyvében a választott népet a cédrusfához hasonlította.
Az Szeretethíd ünnepélyes megnyitója után a Református Oktatási Központ dísztermében pódiumbeszélgetésre került sor a Szeretethíd világi fővédnökével, Szabó Krisztián, építészmérnökkel, aki tíz éve tölti be a szórvánnyá zsugorodott Pokorágyi Református Egyházközség gondnoki tisztségét.
A közel negyven perces beszélgetés során többek között beszélt arról, hogyan vált a szakmája, tíz év tapasztalat után hivatásává. A jelenlévő diákoknak elmesélte, hogyan vezette Isten az útját a festészet felé, milyen utat járt végig ezzel kapcsolatban, illetve, hogy milyen ihletés alapján születnek meg a vásznon megjelenített témák.
Lőrincz Ildikó, a Diakóniai Központ királyhelmeci koordinátora az önkéntességgel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy azt nem lehet szív nélkül tenni, s akkor, ha az Úr nem fogja a kezünket. Számára nem inkább a haszon a hangsúlyos, hanem a mosoly, amellyel a hátrányos helyzetűek megköszönik a segítségnyújtást.
A pódiumbeszélgetés után pedig elkezdődött a tényleges önkéntes tevékenység, amelybe az iskolások is bekapcsolódtak több csoportban: részt vettek a temető szebbé tételében, az önkéntes szemétszedésben, szeretetkártyák szétosztásában, sütemények kínálásában, a templom környékének a megtisztításában.