A Gömörszkárosi Református Gyülekezet és társegyházai idén első ízben kapcsolódtak be a Szeretethíd programjába.
Zömmel a felsőrási leányegyházból érkezett presbiterek vízelvezetőt ástak a lelkészlak északi oldalán, ahol esztendők óta nedvesedett a fal. A kiásott csatornába vízelvezető csövet helyeztek, majd kaviccsal szórták be. Egy házaspár a templomajtót festette. A jó hangulatban végzett munkálatokat szeretetvendégség kísérte a lelkészlak udvarán.

Írta: Tóth László