Szeretethíd Patóházán
A Patóházai Református Egyházközség idén csatlakozott a Szeretethídhoz, amelyet 2023. május 25.-én délután tartottak a közösségben. Az alkalom istentisztelettel kezdődött, amelyre eljöttek a szülők a gyerekekkel együtt. Majd pedig a vallásórás gyerekekkel konfirmándusokkal, konfirmáltakkal a parókia előtt árokból gyűjtötték össze a levágott füvet.
Kiosztottuk a pólókat, amit szívből köszönünk a szervezőknek. A munka után pedig mindenki kapott egy fagylaltot. Az este további részében a közös játékban lehetet kikapcsolódni a gyülekezeti ház udvarán.
A közösség építő alkalomért Istené legyen a dicsőség és köszönetet mondunk azoknak, akik eljöttek és segédkeztek a gyülekezetben!