A teremtett környezet szeretete természtes része a keresztény hitből fakadó világképnek. Sőt, a vallásos ember a szépségen kívül az Úr keze munkáját is tiszteli a teremtményekben..
19Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. 20Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható.” (Rom 1:20)
Ezért is érinti mélyebben a hívő embert, hogy embertársaink java része, sőt gyakran magunk is hanyag és nemtörődöm módon bánunk azzal, amit az Úr szent keze formált. Az emberi test a lélek temploma. – Ez ismert mondás. De minden élőlény és a Föld egészében is részesei Isten dicső teremtésének csodájában.
Assisi Szent Ferenc gondolatai Ferenc pápa mai megfogalmazásával.
A „Laudato Si” környezet támogató és környezet teremtő mozgalom ennek alapján indult el és a keresztény vallásosság alapjaira építve irányítja figyelmünket közös otthonunk, a Föld és Isten minden itt található csodálatos teremtményének tiszteletére, megbecsülésére és védelmére.
A pápai enciklika arra hív. hogy imádkozzunk Földünk és a rajta élő teremtmények életéért, megtartásáért.
Református hittel is át tudom érezni ennek jelentőségét. Tudom, hiszem, hogy csak az a munka múködik jól, amelyhez meghívjuk Istent, hogy támogasson benne. Isten segítsége hozza elő a jó ötleteket és áldja meg kezünk munkáját gyömülcsöző eredményekkel. Így a környezet kímélet és környezet őjjáépítés is olyan munka, melyhez kérnünk kell Isten segítségét.