Köszönjük szépen, hogy csodálatraméltó kezdeményezésükkel alkalom teremtődött közösségünkben is, hogy a hét végeztével ifjainkkal egy kicsit jobbak legyünk. Szolgálatunkat a következőkben foglalnám össze: szombat délelőtt a szárazbereki ifjúság egy része Pusztadarócra (ahol frissen kinevezett beszolgáló lelkész vagyok) kísért, ahol a vallásórásoknak néptáncot oktattunk, illetve pünkösdi királyt és királylányt választottunk, amely címekért ügyességi vetélkedő formájában meg kellett küzdeni. Folytatva a nap eseményét Szárazbereken ugyanezt megismételtük, hogy aztán nyakunkba vegyük a falu utcáit, határában lévő kiserdőt és a futballpályát, és azokat a szeméttől megszabadítsuk. A legáldásosabb szolgálat a gyülekezet özvegyeinek meglátogatása volt, amelyre alkalomhoz illő énekkel, bibliaolvasással és imával készültünk. Ahol szükség volt segítségre, ott segítettünk, így az egyik özvegy gyülekezeti tagunknak megtömtük a fűrészporos-kályha betétjét, amelyen másnap a vasárnapi ebéd készült. A szombat esti, hétzáró istentiszteleten az önkéntesek egy része együttlétünk liturgusai voltak. Köszönjük a lehetőséget, Isten áldása kísérje életüket és szolgálatukat!

Írta: Ilonczai Zsombor