Ebben az évben a göncruszkai Jelenlét Pont csapata a Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola önkéntes diákjaival együtt csatlakozott a Szeretethíd programhoz. Izgatottan vártuk ezt az alkalmat, hogy együtt, közös erővel és összefogással munkálkodjunk gyülekezeti épületeink környezetének szépítésén. Kisebb csoportokban több helyszínen folyt a munka. A tevékenység magába foglalta a templomkert rendezését, lelkészek sírhelyének gondozását, virágok ültetését, a templomkerti padok felújítását és festését, valamint iskolánk és parókiánk udvarának szépítését, parkosítását. Közben a Jelenlét pont konyhájában készült a finom palacsinta, mellyel megvendégeltük önkénteseinket. A napot közös áhítattal zártuk, ahol iskolánk zenekara szolgált.