A Zirci Református Egyházközségben az idei évben is megszerveztük a Szeretethidat. A gyülekezethez tartózó közösségi helyek (templom, gyülekezeti ház) belső tereit takarítottuk, valamint az ingatlanok környezetét rendeztük, szépítettük (kiskert, udvar), szemétszedés (utca). Már hagyomány gyülekezetünkben, hogy a Szeretethíd szolgálatát ifjúsági közösségünk tagjai végzik, de mint minden évben, úgy most is, felnőtt gyülekezeti tagok is csatlakoztak.