Ebben az évben ismételten részt vehettünk a Szeretethíd programban. Hálatelt szívvel gondolok az elmúlt napokra, hogy újból megmozgatott embereket a rendezvény. Ez évben három helyszínen voltunk: először az úgynevezett Barkóházban- régen lelkipásztorok parókiája volt-, ami ma már kulcsos ház szerepét tölti be, ott ablakot tisztítottuk. Egy másik alkalommal a temetőbe mentük ki, hogy a helyben szolgáló és eltemetett lelkipásztorok és tanítók sírjait, de ez mellett más elhanyagolt sírokat is kitisztítsunk. Minden összejövetel előtt a Bibliaolvasó kalauz által ajánlott Igét olvasta fel Lovadi István helyi lelkipásztor, majd egy-két gondolattal kiegészítette, és végül imádsággal zárta. A rövid áhítat után kezdődött el a munka. Jó hangulatban telt az idő és végeztük el a megtervezett munkát. A csoportban két fiatalt is köszönthettünk, egyikük 1 éves múlott márciusban Ő a lp. leánya Lovadi Anna és egy első osztályos fiú, aki az egyik presbiterünk fia, Varga Zsolt. Továbbá egy vidéki faluból érkező testvérünkkel is gyarapodott a csapat.Az egyházi levéltárban rendelkezésre áll több anyakönyv, presbiteri jegyzőkönyv, íratok, mely által betekintést nyerhettünk az itt szolgáló lelkipásztortokról.Jó visszatekinteni, hálát adni Istennek azért, ahogy hordozta népét az elmúlt évtizedekben, századokban és a mai napig hordozza az ő népét. Jó volt együtt szolgálni, „hidat” építeni Isten dicsőségére.

Írta:Papp Orsolya