„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe…” 1Kor.16,14.

A Nagykároly-kertvárosi református gyülekezet immár ötödik alkalommal kapcsolódik be a Szeretethíd akcióba. Az idén a kertvárosi református gyülekezet által támogatott 1-es számú napközi otthon „Noé bárkája” és a „Bogyó és Babóca” csoport óvodásai vettek részt a Szeretethídon, Tolnay Adrien vallástanárnő és Tolnay István esperes irányításával, valamint Baumgátner Ildikó, Holló Éva, Sógor Melinda és Suhó Andrea óvónők, illetve Farte Tünde és Krausz Emma dadusok segítségével. Minden gyermek lapáttal, vödörrel és locsolóval a kezében érkezett meg, hogy az egy éve a Magyar Kormány támogatásával felépült óvoda udvarát megszépítsék, hiszen virágokat ültettek, amelyeket a városi önkormányzat adományozott az óvodának.

Először vallástanárként a szeretetről és a segítségnyújtásról beszélgettem a gyerekekkel. Beszéltünk arról, hogy Jézus is szerette a körülötte lévőket és segített a bajba jutott embereken. A gyerekek elmondták, hogy ők hogyan szoktak segíteni a felnőtteknek, és látszott rajtuk, hogy alig várják, hogy kertészkedéssel, virágültetéssel segítsenek az óvoda kertjének a szépítésén.

Munka közben örömmel állapították meg a gyermekek, hogy: szeretni és segíteni jó dolog!

A gyermekek a munka előtt a szeretethimnuszból hallgattak meg egy részletet. Közösen megbeszélték a Szeretethíd lényegét: a másokért és környezetünkért tett jócselekedetek fontosságát.  Beszéltek a természet megóvásáról. A csoport tagjai idén a napközi udvarának megszépítésén fáradoztak. Nemcsak jelképesen, hanem valóságosan is áthaladtak egy hídon. Szerszámokat ragadtak a kezükbe. Dull Noémi és Sebestyén Júlia óvónők irányításával a napközi udvarát szépítették meg: kapáltak, gereblyéltek, virágot ültettek, öntözgettek és sepregettek. A gyermekek örömmel vettek részt a környezetszépítő közmunkában.

Isten áldja meg a segítők és az apró kezek munkáját, amellyel reménység szerint példát mutattunk környezetünk számára.

Írta: Tolnay Adrien és Sebestyén Előd