Nagyölved lakossága már nagy izgalommal várta az idei Szeretethidat. Sajnos az időjárás nem kedvezett azokon  a napokon, melyre terveztük, így az azt követő hetekben valósítottuk meg mindazt, amit előkészítettünk.  Négy alkalommal, azaz négy napon keresztül összesen 280 személy kapcsolódott be különböző feladatokba és szolgálatokba. Kérdezhetnénk, hogy honnan ez  a sok ember, hiszen ez több, mint a helyi református gyülekezet lélekszáma. Községünkben már hagyománnyá vált, hogy nemcsak a református, hanem a római katolikus közösség is bekapcsolódik az általános iskolával együtt és a két felekezet együtt tesz valamit a községért. Az idén az idősek napközi foglalkoztatója is csatlakozott hozzánk, ahol finom süteményeket és pogácsát sütöttek a munkát követő szeretetvendégségre.

Az első napot május 23-án tartottuk meg a helyi általános  iskolában és óvodában, ahol a 3-15 évesek szépítgették az iskola és óvodaudvart a tanítóikkal és az iskola alkalmazottaival együtt,  virágokat, fákat ültettek, gyomláltak, kapáltak, gereblyéztek, majd azt követően a faluban szemetet szedtek.

A második napot május 26-án tartottuk, amikor egy 15 fős kis csapattal 3 idősek otthonát látogattunk meg, a nagysallóit, sáróit és oroszkait. A gyerekek verssel, énekkel dicsérték az Istent és saját készítésű ajándékokkal kedveskedtek az időseknek.

A harmadik napot június 6-án az idősek napközi foglalkoztatójában tartottuk, mikor a vezetők és az idősek is süteményt, pogácsát sütöttek a másnapi ebédhez. Volt, aki inkább otthon készítette el és elhozta vagy elküldte a szeretettel elkészített kis csomagot.

A negyedik nap június 7-én valósult meg, ekkor jöttek a legtöbben. Több helyszínen folyt a munka. Így a református és katolikus temetőben füvet nyírtunk, kerítést festettünk. A sportpályán szintén kerítést festettünk. A falu területén lévő fa szobrokat és padokat lefestettük, a parkban lévő fákat is megszépítettük, a gyermekek pedig ismét szemetet szedtek. Természetesen a sok munka után jó ebéddel is szolgáltunk, amit a parókia udvarán fogyasztottunk el. A jó falatokból mindenkinek bőven jutott. Sokan még estig folytatták a munkát, amíg teljesen a végére nem értek a kitűzött feladatnak. Még ezen a napon is sok gyereknek örvendhettünk.

Öröm volt látni, hogy milyen sok ember meg tud indulni, ha az Ige üzenete megérinti a szívét és teljes szívből tud szolgálni az Úrnak. Hálát adunk ezért. Hiszen ismét egyedül Istené a dicsőség mindazért, ami Nagyölveden történt az idei Szeretethíd alkalmával is.

Antala Éva