2021.05.15-én szombat reggel a lelkes csapat összejött a Kunszentmiklósi Református Egyházközség fenntartásában lévő öreg temetőhöz, ahol több neves elődünk sírja is található, mint pl.: iskolánk névadója Baksay Sándor ref. püspök kunszentmiklósi lelkipásztor, Varga Tamás kunszentmiklósi lekipásztor, Baky István ref. esperes,,,,

A sírokat kigazoltuk vagy lekaszáltuk, virágokat ültettünk rájuk, a sírokra rálógó faágakat lenyestük, a sírok körül a füvet lenyírtuk. Az elvégezett munkáért hála és dicsőség legyen Istennek, délelőttre jó időt adott tudtunk dolgozni , csak délutánra jött meg az eső, mikorra éppen befejeztük a munkát.

Köszönjük a Szeretethíd szervezőinek a munkáját és pólókat!

„minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek.” Jak 1,17-18