Első ízben került sor a Szeretethíd program megszervezésére mind Orosházán, mind az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. Két napos programot jelentett az iskola és a gyülekezet számára. Május 16-án az eltervezett feladatok közül megvalósult a templomtakarítás közösen a gyülekezeti tagokkal, valamint azokkal a református gimnazistákkal, akik az evangélikus iskolában tanulnak. A gyerekek nagy örömmel takarítottak, rendezték a szertárt, terítettek az ebédlőben. Az egyik második osztály „A só” című mesét bábozta el a Forrás Református Óvoda minden csoportjának. A bábelőadást az ovisok egy kis szeretetvendégséggel, igés kártyákkal köszönték meg. A sírgondozást más program keretében fogjuk megvalósítani. A rossz idő miatt 19-re maradt az iskola udvarának szépítése, virágok ültetése a szülők segítségével. Az iskolavezetés, a pedagógusok és a gyülekezeti tagjaink messzemenő támogatását és segítségét élvezte ez az önkéntes 2 nap. A nagy lelkesedés reméljük jövőre is megmarad.

A helyi média is érdeklődéssel követte a Szeretethíd programot: cikk jelent meg a helyi újságban, a helyi újság internetes felületén (oroscafe.hu), valamint a városi televízió is készített az iskolalelkésszel és a gyerekekkel egy rövid riportot.

Isten áldása legyen továbbra is a Kárpát- medencei Önkéntes Napokon!

Soli Deo Gloria!

 

Szalkay Róbertné

iskolalelkész