Pósalakán a református egyházközség fiataljai, tagjai, lelkésze önkéntes munkában fáradoztak, azért hogy Isten házának kertje és a parókia udvara méltóképpen hirdesse Isten nagyságos dolgait. Minden virágültetés, takarítás, favágás az őszinte szeretet megnyilvánulása. Az önkéntesek csak eszközök voltak Isten kezében, mert a munkát vidám szívvel és jó keddvel Isten dicsőségére végezték. A közös szolgálatnak pozitiv élményei és eredményei az a megtapasztalás, hogy jobb adni, mint kapni. Isten áldása kísérje Pető Noémi vállalkozó életét a sok szép virágokért, hasonlóképpen Pap István presbiter életét a faadományért. Köszönet illesse minadazokat akik bekapcsolódtak a szolgálatba. Isten kicsiny nyája erősödjön továbbra is Pósalakán.

Írta: Pál László