A Szeretethíd és a Revifi

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé! Tudjátok meg, hogy az ÚR
az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!” Zsolt 100,2–4

A Revifi (Nagyváradi egyetemisták közössége, amely a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület támogatásával működik) idén első alkalommal vett részt a Szeretethíd
programsorozatban.
Lelkes, Krisztust követő fiatalokból álló közösségünkben megfogalmazódott a vágy, hogy szolgálatunkkal segítsünk ott, ahol tudunk, és szükség van ránk. A Királyhágómelléki Egyházkerület missziói előadójával egyeztetve meg is találtuk a megfelelő formáját
ennek a szolgálatnak: az egyházkerület gyülekezetei számára mi válogattuk szét, és
csoportosítottuk a szeretethidas pólókat.

Különleges élmény volt valami sokkal nagyobbnak a részesévé válni. Szolgálatunkkal a
szolgálókat segítettük. Igyekeztünk pontosan, alaposan dolgozni, és közben a munkamegosztást, az együttműködést is tanultunk, gyakoroltuk. Jó volt megtapasztalni, hogy hatékonyan tudunk dolgozni, és a legfőbb célunk az volt, hogy Isten szeretetét mutassuk meg másoknak is. Reménységünk szerint a következő években is rendszeresen részt tudunk vállalni a Szeretethíd programban.

Hála legyen Istennek mindenért!