A polgármesteri hivatal a kinövő hajtásoktól és bokroktól kitisztította a temetőt, de mivel még munkaterület oda nem mehettünk be, viszont az új temető régi sírjainál és a temető egész területén összeszedtük a szemetet, illetve meglocsoltunk, körülbelül 500 kiültetett tiszafát.
Az önkéntesekkel tovább folytattuk a munkát a Templom utcában, ahol megöntöztük a született gyerekeknek állított összes fáit az evangélikus és református templom között. Rendbe raktuk a Ráday parkot, megkapáltuk és megöntöztük a rózsabokrokat. Illetve a presbitereink felvállalták, hogy ezen a napon kiássák a kerti csapot és előkészítik egy akna létrehozásához. a helyet.
Nem voltunk sokan, összesen 9-en voltunk de Istennek legyen hála elég sok mindent el tudunk végezni, ami a terveink között szerepelt. Már várjuk a jövő évi programunkat is ugyanekkor.
Köszönettel tartozunk minden önkéntesnek, önkormányzatnak, hogy traktort és teherautót biztosított nekünk erre a napra.
Nem utolsó sorban EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!