Immár negyedik éve, hogy részt vehetett gyülekezetünk kicsiny magja a „Szeretethíd programban, itt az „Ormánság fővárosában” Sellyén.  Május 21-én, délután hagyományainkhoz híven a református temetőben eltemetett református lelkipásztorok és tanítók sírjait tettük rendbe. Ezt követően a temető útja lett megtisztítva.

Istennek legyen hála az elvégzett munkáért! Egyedüli dicsőség az Istené!

Papp Orsolya
hittanoktató