De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek … a föld legvégső határáig. (ApCsel 1,8)

ALSÓ TAGOZATOS TANULÓINK városunk templomait látogatták meg…

A templomokhoz kapcsolódó tudnivalókat érdekes feladatok megoldásával sajátították el…

Élmény volt számukra…