„Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.”

(János 1, 3/18.)

A Komáromi Református Keresztyén Egyház és a Komáromi Protestáns Nőegylet 2014. május 16-17-én bekapcsolódott a Szeretethíd Kárpát-medencei Önkéntes Napokba. Az első napon a rossz időjárási viszonyok miatt nem lehetett kint dolgozni, ezért a nőegylet tagjai az elnöknő vezetésével beltéri munkálatokat végeztek, és szeretetvendégséget készítettek a nagykeszi székhelyű „Reménység” otthon 12 lakója részére. A vendégeknek Ft. Fazekas László püspök igehirdetést tartott, bemutatta a templomot, majd felmentek a toronyba, és onnan gyönyörködtek az esős komáromi panorámában. A nőegylet tagjai ebéddel és süteménnyel kedveskedtek a vendégeknek.

A második napon Ft. Fazekas László püspök és Farkas Gáspár gondnok vezetésével a gyülekezet férfi tagjai a kollégium udvarának hátsó részét rendezték, fákat botoltak és füvet nyírtak. A nőtestvérek az udvar elején lévő virágoskertet és sövényeket tették rendbe. A presbiter testvérek és a gyülekezeti tagok másik csoportja a templomudvar hátsó részén munkálkodtak és konténerekbe rakták az összes hulladékot. A református temetőben Cséplő Bálint gondnok és Csiba György presbiter irányításával a nőegyleti tagok a presbiterekkel, és az egyháztagokkal együtt rendbe raktak 20 sírt. Nt. Molnár Árpád püspöki titkár istentiszteletet tartott az Ölelő Karok nevű öregotthonban, ahová elkísérték őt a nőegylet tagjai, akik az istentisztelet után elbeszélgettek az idős testvérekkel és süteménnyel vendégelték meg őket.

A szorgalmas testvérek Isten segítségével hidat építettek a rászorulók és a segítők, a generációk, az egyház és a társadalom között. Közösen jó szolgálatot tettek környezetükért, embertársaikért és a rászoruló idős testvérekért, szeretettel összefogva, egymásra odafigyelve és egymást segítve. A Komáromi Református Keresztyén Egyház 58 tagja kapcsolódott be a segítségnyújtásba. Az együtt végzett munka, amely szeretetből fakadt, a segítők javát is szolgálta, lelki életüket táplálta és gazdagította.komarom3

Köszönet a résztvevők áldozatos, hasznos munkájáért, amellyel a közös ügyet szolgálták. Isten áldását kérjük testvéreinkre, akik ezt az áldásos tevékenységet végezték.

Írásomat egy Széchenyi idézettel kívánom befejezni: „Az ember annyit ér, amennyi hasznot hajt az embertársainak, hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek.”

Írta: Körtvélyesi Piroska, a Komáromi Protestáns Nőegylet elnöke