A Szeretethíd akció keretén belül a bogdándi református gyülekezet presbiterei, nőszövetségi és énekkari tagjai, valamint az ifjak a temetőben takarítottak. Több mint 60 személy vett részt a programban. Padokat festettek, takarítottak a ravatalozóban és a sírok között. A jól végzett munka után nem maradt el a közös szalonnasütés sem.