A deáki község önkormányzatával együtt, mi a deáki református egyházközség szervezünk egy közös szolgálatot a falu temetőkertje körül. Szolgálatunk, közös összefogásunk célja a temetőkert kerítésének újítása és javítása.
A feladatok elvégzése mellett cél a közösség építése, a szeretet és a közös célokért való együttműködés megerősítése a legnagyobb összetartó erő, Jézus Krisztus nevében, aki a kezdet és a vég, az élet és halál Ura.