Iske község területének a rendezése: virágültetés és szemét szedése.