Szórványmagyarság ékszere a Verbászi Református templom és mellette álló parókia.
Október 9.-én Szilágyi Dénes Tiszteletes urunk névnapjával egybekötött volt a Szeretethíd. Az alkalmat Bűnbánó Istentisztelettel zártunk, melyet Ország László misszionárius tartott. Újjáépítés alatt álló parókia lett takarítva nagy lelkesen.A jókedvet fokozta,hogy egy szerb ajkú testvérünk az Úrban,malaccal ajándékozta meg a gyülekezetet.

Aki közöttetek nagy akar lenni… első akar lenni, legyen a ti szolgátok… Az embernek Fia is azért jött… hogy Ő szolgáljon. (Mt. 20,26-28)

Írta: Verbászi Református Egyházközség